Gardocki Invest

ZINTEGROWANY SYSTEM KONSULTINGU BIZNESOWO - PRAWNEGO

ZINTEGROWANY SYSTEM KONSULTINGU BIZNESOWO - PRAWNEGO

Warszawa ul. Prądzyńskiego 1 przez 3

Nieruchomość – położona na terenie dzielnicy Wola – znajduje się w pasie istniejącej i projektowanej ulicy Prądzyńskiego, która na odcinku od ul. Brylowskiej do ul.

Ordona otoczona jest terenami przemysłowo-składowymi oraz biurowymi. Zabudowana nieruchomość o wielkości ok. 0.9 ha położona przy ul. Prądzyńskiego 47 w Warszawie. Obecnie znajduje się tam nowoczesny budynek biurowy i rozbieralna hala. Powrót do listy